Livinustocht

Veel te vroeg ........


Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
plotseling overlijden van onze voorzitter.


Hij laat een leegte achter maar in onze herinnering zullen wij
hem gedenken als een drijvende kracht op wiens inzet je kon rekenen en
bouwen.


Onze blijken van medeleven gaan uit naar zijn familie en naaste vrienden.


De Livinusstappers