HPIM9834.JPG  LIVINUSKAPEL.  

De heilige Sint-Livinus stierf de marteldood ( door onthoofding ) op 12 november 633 te Sint-Lievens-Esse.

Door een mirakel staat de brave man terug op en met het hoofd onder de arm vetrekt hij naar Sint-Lievens-Houtem, waar zijn graf door engelen werd klaargemaakt.

Hier op de Kapellekouter bevindt zich de Sint-Livinuskapel, waarvan de bouw terug gaat tot de 14e of de 15e eeuw.

De kapel werd grotendeels herbouwd in 1640, gerestaureerd in 1702 en uitgebreid in de late 19e eeuw.

In 1990 werd een grondige restauratie doorgevoerd, zowel binnen als buiten de kapel. Ze werd op september 1994 samen met de omgevingen de naastgelegen waterput ( die volgens de legende zou ontstaan zijn nadat de heilige man op deze plaats zijn wandelstok in grond had geplant ) opgenomen als beschermd monument.

Jaarlijks komen de gelovigen hier de heilige vereren en zijn gunsten afsmeken tegen verschillende hoofdkwalen.